Φωτοβολταϊκά σε Στέγες 

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες αφορά οικιακούς καταναλωτές και μικρές επιχειρήσεις. Ένα αφορολόγητο εισόδημα για 25 έτη.


 

Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε οικόπεδα και χωράφια αποτελούν την αποδοτικότερη πρόταση επένδυσης.

Ένα Πράσινο μέλλον 


Η επίτευξη ενός βιώσιμου μέλλοντος και η προστασία του πλανήτη είναι δύο στοιχεία αλληλένδετα. Η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας ζωής στηρίζεται στον περιορισμό της υπερεκμετάλλευσης ορυκτών καυσίμων και στην ενίσχυση της χρήσης καθαρών, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Όλο και περισσότερο, οι σύγχρονες κοινωνίες αποκτούν οικολογική συνείδηση και τα κράτη υιοθετούν τις λύσεις που θα επιτύχουν έναν πιο πράσινο πλανήτη. Η Ελλάδα στηρίζει αυτή την προσπάθεια με συνεχείς διευκολύνσεις και οικονομικά κίνητρα προσφέροντας στον καθένα μας τη δυνατότητα να συμμετέχει, επενδύοντας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι τελευταίες εξελίξεις στο νομοθετικό πλαίσιο καθιστούν ευκολότερη από ποτέ την υλοποίηση μιας τέτοιας επένδυσης.

Προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις, η Ήλιος Ενεργειακή είναι ο πλέον κατάλληλος μελετητής, προμηθευτής και εγκαταστάτης του δικού σας συστήματος. Μια εταιρία με μεγάλη εμπειρία στον τομέα των φωτοβολταϊκών θα σας βοηθήσει να υλοποιήσετε την επένδυσή σας εστιάζοντας στις απαιτήσεις και τις ιδιομορφίες του δικού σας έργου.